آغاز وبلاگ

۱۴۰۱-۰۷-۲۷

می‌خوام نوشتن یک وبلاگ رو آغاز کنم. مهم نیست که چقدر بین هر دو فرسته‌ای که می‌ذارم فاصله باشه. چند ساعت یا چند ماه.

مثل وبلاگ «نویساک» که دنبالش می‌کنم، قراره دربارهٔ خودم، فکرهایم، احساساتم و روزمره‌هایم باشه.

به کاغذ بزرگ چاپ‌شدهٔ روی دیوار نگاه می‌کنم. بهش می‌گم نقشه هرچند این یک نقشه نیست. این نقشهٔ جایی از دنیا نیست بلکه تصویر رویداد سیزده بدر (۱ آپریل) ۱۴۰۱ شبکهٔ اجتماعی ردیت است. چاپش کردم و زدم به دیوار اتاقم. من دوستش دارم چرا که تصویری از چیزهایی که آدم‌های اینترنت، البته نه همه‌شون بلکه اون‌هایی که در ردیت هستند، در بهار امسال بهشون فکر می‌کردند و براشون مهم بوده رو نشون می‌ده.

خب بسه دیگه وبلاگ رو ساخته‌شده اعلام می‌کنم. سلام!